©Bản quyền năm 1999 thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ THĂNG LONG®

HÀ NỘI:  Tòa nhà Thăng Long Security Center

Số 34 Linh Lang, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT:(04)399 05 113 - 3761 8789 - 3762 1440

Fax: (04) 3761 8885

Email: info.hanoi@baovethanglong.com.vn

Tp. HCM: 328 Cao Thắng, Phường 12 ,Quận 10

ĐT: (08) 350 72 113 - (08) 386 20379 - (08) 386 20479 

Fax: (08) 386 20377

Email: info.tphcm@baovethanglong.com.vn

Website: www.baovethanglong.com.vn